Races cancelled due to COVID-19 restrictions

Smittevern i Kvitfjell – informasjon til funksjonærer, frivillige og samarbeidspartnere

COVID-19

I år påhviler det arrangøren et særlig ansvar for å legge til rette for et trygt arrangement med hensyn til smittevern, inkludert muligheter for karantene, isolering, testing og smittesporing ved behov. Det stiller også særlige krav til deg som kommer til Kvitfjell for å jobbe. Den enkeltes etterlevelse av smitteverntiltak blir også svært viktig, følg pålegg om avstand, hygiene, og si fra hvis du får symptomer eller har hatt nærkontakt med noen som får COVID. Det vil samles mange mennesker i Kvitfjell for å få til dette arrangementet, og alles sikkerhet er avhengig av at hver især forstår og følger disse reglene. De ulike tiltakene beskrives her. 

Før ankomst:

Hvis du har symptomer som hoste, feber, tungpustethet, uvelhet skal du ikke komme til Kvitfjell. Du må melde deg hos lokal helsetjeneste for vurdering og testing.

Alle som kommer til Kvitfjell må ha negativ test på SARS COV-2 (COVID-viruset) tatt ikke mer enn 72 timer før ankomst. Dette må tas ved teststasjon i egen kommune. 

Innlosjering og bespisning

Vi vil så langt det er mulig unngå at «fremmede» må dele rom, og at det er mer enn to personer pr rom.

Dersom du ankommer med kamerater/kolleger i samme bil er dere allerede å betrakte som én kohort og kan dermed dele rom. Dersom dere er i samme husstand er dere å betrakte som samme kohort, og kan dele rom. I den grad noen må dele rom med personer utenfor egen husstand eller «kohort», vil vi få det til slik at man deler med noen fra samme fagområde/arbeidsgruppe.

Måltider vil håndteres i små grupper/kohorter. Mer informasjon om dette kommer, men det vil bety faste spisesteder og definerte tider for kohortene. 

Smittevern

Hygiene

  • Håndvask og hånddesinfeksjon når du kommer inn, før måltid, etter toalettbesøk, når hendene er skitne. Ikke håndhils eller ta på andre.
  • Avstand minimum 1 meter. Hvis > 15 minutter hold 2 meter. 
  • Inne i fellesområderdvsmøterom, spisesaler (utenom når du spiser),brukes engangsmunnbind hele tiden selv om du kan overholde 1 meter. Ute brukes buff med trelagsfilter foran munn og neseFrivillige får denne utdelt.
  • Vi har anskaffet munnbind til innebruk, men alle frivillige oppfordres til å ha med en egen forsyning av munnbindslik at man har noen i lomma hele tiden i tilfelle uforutsett behov.

Arena

Vi vil skille World Cup-arrangementet fra publikum/hyttegjester i anlegget for øvrig, slik at skiheisene vil være åpne for publikum kun i korte perioder hver dag. Vi vil også skille utøvere og andre nødvendige utenlandstilreisende fra norske frivillige og funksjonærer. Det vil bli egne kø-linjer i skiheisene, og vi avstand ved at man ikke bruker samme stoler. Skianlegget har etablert gode rutiner og erfaringer, slik at dette kan forløpe trygt.

Sosial distansering

Når du er i Kvitfjell er du en del av et stort arrangement og en stor kohort. Du kan dermed ikke omgås andre eller oppsøke serveringssteder med annet publikum. Dette er for å beskytte deg, og for å beskytte alle andre frivillige, utøvere og andre i World Cup arrangementet.

Dersom du er kortreisende frivillig fra nærområdet gjelder de samme hensyn for deg – ikke ha sosial omgang med andre enn husstanden. 

Ved mistenkt sykdom eller nærkontakt

Hvis du har symptomer på mistenkt sykdom (hoste, feber, tungpustethet, uvelhet) eller hatt nærkontakt med noen som har fått bekreftet positiv COVID-19 test må du ta kontakt med smittevernansvarlig (COVID-lege eller rennlege). Det må vurderes om du skal i karantene, testes og evt videre håndtering. Dette vil skje i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Ringebu kommune. Testing og videre nødvendig håndtering vil ikke belastes deg økonomisk eller på annen måte. 

Fremover

Alle krav og pålegg fra smittevernmyndighetene kan endres siden situasjonen er i stadig endring. Vi vil oppdatere vår informasjon på hjemmesidene, og ber deg følge med her. Hvis det er spørsmål kan disse rettes til:

Kontaktadresse:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.