Når du besøker våre nettsider plasseres en informasjonskapsel, også kalt cookie, i din nettleser. Du kan lese mer om de ulike formål under og velge hva du ønsker at godta. Les mer i vår personvernklæring.

Bærekraft

Snow trees

Grønt arrangement i hvitt landskap

Vi er utrolig stolte over at World Cup kvitfjell og Summit Kvitfjell er for 2024 blitt et "Miljøgodkjent Arrangement" av Stiftelsen FEE Norway.

Med vårt målrettede arbeid, kontinuerlig forbedring, søker vi å bli en kunnskaps-aktør innen det bærekraftige arbeidet. En foregangs-HUB for andre arrangører.

Bærekraft - «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Bruntlandsrapporten 1987

I de siste årene har vintrene blitt kortere og grønnere. Varmere klima medfører dette. Vi i World Cup Kvitfjell vil være med på å sikre en fortsatt hvit vinter.
Vi skal ta vårt ansvar, være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Vi må være innovative, vi må tørre å utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere for å nå målet. Ingen grep er for små eller for store for oss.

Fra ord til handling og innovative løsninger

Hafjell Kvitfjell Alpin arrangerer World Cup og Summit Kvitfjell, og jobber målrettet mot at disse arrangementene skal bli et "Miljøgodkjent arrangement" av FEE hvert år. Vi har valgt oss ut 6 av FNs bærekrafts mål som vi jobber aktivt mot.

Bærekraftsmål
6 utvalgte FN bærekraftsmål vi skal fokusere på i vårt arbeid

Disse ligger som en rød tråd i vårt arbeid gjennom hele arrangementet, fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

For å jobbe mot disse målene har vi fokus på flere områder

  • Lokale varer og tjenester. All mat som serveres er kortreist.
  • Miljøvennlig reisealternativ til Kvitfjell som det lønner seg å benytte.
  • Fokus på å minimere avfall, samt god sortering og håndtering av avfallet som oppstår.
  • Miljøvennlige alternativer kjøpes inn og benyttes der det er mulig.
  • Samfunnsengasjement - Inkludering
  • Gode samarbeidspartnere som ønsker å oppnå det samme som oss.

Vi skal bli en foregangsarrangør innen bærekraftig idrettsarrangementer

Ambisjon for World Cup Kvitfjell

Kontinuerlig forbedring

Kortreist mat

Vi samarbeider tett med Gudbrandsdalsvegen for å tilby våre gjester lokal og kortreist mat gjennom hele arrangementet. For 2024 ønsker vi å redusere vårt CO2 utslipp ytterligere ved å servere mer sjømat og vegetar.

En grønnere reise

Vi oppfordrer alle våre gjester å benytte seg av kollektiv transport for å besøke oss. I tett samarbeid med SJ har vi nå fått tog som stopper på Kvitfjell gjennom hele arrangementet.

Avfallshåndtering

Til World Cup i 2022 innførte vi avfallsbeholdere med nye skandinaviske sorteringsmerker for å gjøre avfallssorteringen mer intuitiv for både publikum og funksjonærer. Ved å synliggjøre kildesorteringsstasjonene både ved hjelp av farger og symboler viser vi at kildesortering er viktig for oss, samtidig som det gjør det enklere for besøkende å sortere avfallet riktig.

Funksjonærer får også tilsendt en sorteringsveiledning med informasjon om hvordan vi sorterer avfallet som oppstår i løpet av arrangementet. Den samme informasjonen blir også hengt opp ved sorteringsstasjonene og gjenbrukt såfremt informasjonen ikke endrer seg. Målet er at alle funksjonærer skal bli gode på kildesortering, og at de kan gå foran som gode eksempler.

Et annet mål for 2024 er at alle samarbeidspartnere også får god innsikt i plan for avfallshåndtering og at vi får faset ut plastinnpakning og annen unødvendig emballasje herfra.

Minst mulig restavfall

Vi ønsker å redusere bruken av engangsartikler under World Cup i Kvitfjell. De engangsartiklene som brukes skal kunne gjenvinnes som kompost.

Funksjonærkoppen
Under World Cup i 2024 vil vi dele ut termokopper til alle funksjonærer for å redusere mengden engangskopper i restavfallet. Vi anslår en reduksjon på 10.000 engangskopper som resultat av dette grepet!

Fornybar energi
All energi som leveres til World Cup Kvitfjell skal komme fra fornybare kilder. Her har vi inngått et samarbeid med Gudbrandsdal Energi, og sammen skal vi tenke innovativt for sikre bærekraftige løsninger, og ikke minst forsøke å minske vår totale energiforbruk.

Samfunnsengasjement
World Cup Kvitfjell vil aktivt engasjere seg i det viktige arbeidet for å redusere utenforskap. Utenforskap er en sentral utfordring for den psykiske folkehelsen. Sammen med sentrale aktører og organisasjoner som Mental Helse Ungdom søker vi å finne aktuelle konsepter for å involvere og inkludere under våre arrangementer.

Våre samarbeidspartnere
Vi vil sette krav til alle våre samarbeidspartnere. Leveransene skal skje på miljøvennlig måte. Vi utarbeider kontrakter og avtaler hvor dette spesifiseres med konkrete krav. Vi skal søke nye samarbeidspartnere som ønsker å oppnå det samme som oss, som vi kan lære av, bygge sammen med og til slutt klare å nå målene om et mer bærekraftig arrangementet.

Små seiere på veien mot å nå målet
Fra arrangementet i 2020 til 2022 så reduserte vi restavfallet med 32%, noe som tilsvarer 700 kg. Dette ble gjort samtidig som at omfanget av arrangementet vokste, så den reelle reduksjonen er større. Mye av forbedringen ligger i bedre tilrettelagt sortering, bedre og mer informasjon til både funksjonærer, besøkende og samarbeidspartnere, smartere innkjøp og ikke minst det gode samarbeide med Midt-Gudbrandsdalen Renovasjon.

Sol og snø
Hvit vinter i Kvitfjell

God utdanning er en del av FNs verdenserklæring for menneskerettigheter.

Vi tror at kunnskap er grunnmuren i å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi skal samarbeide med lokale skoler gi elever kunnskap og forståelse om hva bærekraft er i praksis. Vi skal gi god informasjon og utdanne hele vår organisasjon på våre bærekrafts mål og tiltak. Ikke minst skal vi skape en forståelse, innsikt og kunnskap slik at de forstår og respekterer målene. Kun via forståelse og respekt for målene kan vi klare å nå dem.

Vi skal gi god informasjon til publikum og besøkende. Vi skal tilrettelegge - gjøre det enkelt for våre gjester å hjelpe oss med å bli bedre. Det skal være enkelt å kildesortere, det skal være enkelt å kaste avfall i søppelkasser, slik at bakken ikke er et godt alternativ lengre. Sammen skal vi bli mer miljøvennlige.

Nedlastbar informasjon

Se også

20210225 100616

Overnatting

Les mer
TOGET

Transport

Les mer
Kvitfjell WC Foto Alex Truong 04140

Mat og drikke

Les mer