Bærekraft

Snow trees

World Cup Kvitfjell har som mål å bli verdens grønneste vintersportsarrangement.

Bærekraft - «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Bruntlandsrapporten 1987

Vi vil bli "et grønt arrangement i et hvitt landskap"

I de siste årene har vintrene blitt kortere og grønnere. Varmere klima medfører dette.
Vi i World Cup Kvitfjell vil være med på å sikre en fortsatt hvit vinter.
Vi må ta vårt ansvar, være en del av løsningen, ikke en del av problemet.
Vi må ta ansvar for en bærekraftig drift.
Vi må være innovative, vi må tørre å utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere for å nå målet.

Fra ord til handling og innovative løsninger


World Cup Kvitfjell er et miljøgodkjent arrangement (Green Events Certification) og vi jobber mot målet om å bli et Miljøfyrtårn.

Vi har valgt oss ut 3 av FNs bærekrafts mål som vi jobber aktivt mot. Disse ligger som en rød tråd for oss under hele arrangementet, fra planlegging til gjennomføring og evaluering.
De er gode ledestjerner for oss, og er med i alle valgene vi tar.

  • Stoppe klimautfordringene
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • God helse

For å jobbe mot disse målene har vi fokus på flere områder, men det er en rød tråd som går igjennom mange av våre fokusområder.

  • Lokale varer og tjenester. All mat som serveres er kortreist.
  • Miljøvennlig reisealternativ til Kvitfjell som det lønner seg å benytte.
  • Fokus på å minimere avfall, samt god sortering og håndtering av avfallet som oppstår.
  • Miljøvennlige alternativer kjøpes inn og benyttes der det er mulig.
  • Gode samarbeidspartnere som ønsker å oppnå det samme som oss.
FN3
FN12
FN13

Vi skal bli en foregangsarrangør innen bærekraftig idrettsarrangementer

Ambisjon for World Cup Kvitfjell

Bli bedre - sette krav

På vår vei mot å bli bedre, mer miljøvennlige og bærekraftig, har vi inngått et langvarig samarbeid med Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR). I avtalen står det spesifikt: "Avtalen skal bidra til at World Cup Kvitfjell i avtaleperioden løfter seg betydelig innenfor miljø og bærekraft. Gjennom samarbeidet skal MGR tilrettelegge for korrekt og god sortering av avfall, men ikke minst skal MGR gi oss økt kompetanse på fagfeltet ved å bistå oss med rådgiving både i planleggingsfasen og selve gjennomføringen.

All energi som leveres til World Cup Kvitfjell skal komme fra fornybare kilder. Her har vi inngått et samarbeid med Gudbrandsdal Energi, og sammen skal vi tenke innovativt for sikre bærekraftige løsninger, og ikke minst forsøke å minske vår totale energiforbruk.

Vi har samarbeider også med Innlandet Fylkeskommune og Greener Events i arbeidet vårt mot å nå målene.

Vi vil sette krav til alle våre samarbeidspartnere. Leveransene skal skje på miljøvennlig måte. Vi skal minske avfallet i arenaen, og avfallet skal sorteres på en god måte. Dette gjelder alle aktører som er en del av arrangementet. Vi som arrangør skal sammen med MGR sørge for at dette er mulig.

Vi skal søke nye samarbeidspartnere som ønsker å oppnå det samme som oss, som vi kan lære av, bygge sammen med og til slutt klare å nå målene om et mer bærekraftig arrangementet.


Sol og snø
Hvit vinter i Kvitfjell

God utdanning er en del av FNs verdenserklæring for menneskerettigheter.

Vi tror at kunnskap er grunnmuren i å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi skal samarbeide med lokale skoler gi elever kunnskap og forståelse om hva bærekraft er i praksis. Vi skal gi god informasjon og utdanne hele vår organisasjon på våre bærekrafts mål og tiltak. Ikke minst skal vi skape en forståelse, innsikt og kunnskap slik at de forstår og respekterer målene. Kun via forståelse og respekt for målene kan vi klare å nå dem.

Vi skal gi god informasjon til publikum og besøkende. Vi skal tilrettelegge - gjøre det enkelt for våre gjester å hjelpe oss med å bli bedre. Det skal være enkelt å kildesortere, det skal være enkelt å kaste avfall i søppelkasser, slik at bakken ikke er et godt alternativ lengre. Sammen skal vi bli mer miljøvennlige.

Se også

20210225 100616

Overnatting

Les mer
NTB V283 G730mj A

Transport

Les mer
Kvitfjell WC Foto Alex Truong 04140

Mat og drikke

Les mer
Sponsorer
Fjøssystemer 4 F slagord høyre
2018 10 Daikin Logo 4 F
KPMG Blue CMYK EPS
Mobit logo Cmyk
Gen Logo Block Cmyk von15 bis50mm
Spar logo ai
Partnere
Logo MGR
Ringebu komplett
Øyer k mtekst 4f Converted
Innlandet fylkeskommune liggende pos CMYK
Lillehammer logo CMYK
DNB logo RGB 0 114 114 solid original 917x469
Telenor Spons h pos CMYK
HH block red white larger
PIPELIFE Logo CMYK
Hallgruppen LOGO
Logo Mylift PMS144
MAIN Playroom
GE
GD logo Av oss For oss
Kontorleverandoren enkel
Kvitfjell Hotell black
Leverandører
Eidsiva Bredba ènd
Tur Digital Positiv
Annis logo
Minel Teledata Øst CMYK
Sweet Logo Horizontal
Makita
Giax logo tekst
A Bof N logo grønn
Areal
Kjeldsberg kaffe
Logo 2linjer
Motorspeed Logo NY
Total Production logo
Ringebu Bilruter
HUSKI Logo 2020 RGB